Samväldet

Samväldet , en kroppspolitik grundad på lag för det vanliga ”weal” eller gott. Termen användes ofta av författare från 1600-talet, till exempel Thomas Hobbes och John Locke, för att beteckna begreppet det organiserade politiska samfundet. För dem betydde det ungefär samma sak som antingen civitas eller res publica gjorde för romarna, eller som "staten" betyder på 1900-talet. Cicero definierade res publica som en sammanslutning som lagts samman.

Specifikt fungerade samväldet som etikett för Cromwell-regimen i Storbritannien (1649–60). Modern användning har förlängt termen ytterligare. Således federerades de australiensiska kolonierna som stater 1900 under den officiella titeln Commonwealth of Australia. Då olika brittiska kolonier utvecklades från en status som var underordnad Förenade kungariket till en sammanslutning av lika partners, fick den nya relationen namnet Commonwealth. Efter att Indien blev en republik och valde att stanna kvar i Commonwealth ersattes frasen "chef för Commonwealth" för "Emperor of India" i den kungliga titeln, och drottning Elizabeth II blev så kronad 1953.

I USA har samväldet fortsatt att vara den officiella beskrivningen av fyra stater (Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania och Virginia). Det skiljer ingen annan, än i namn, från de andra staterna.

Samma term tillämpades också på Puerto Rico efter en kongresshandling 1950 och antagandet av konstitutionen 1952.