Tvåfältssystem

Tvåfältssystem , grund för jordbruksorganisationen i Europa och Mellanöstern i tidiga tider. Åkermark delades in i två fält eller grupper av fält; en grupp planterades till vete, korn eller råg, medan den andra fick ligga i dov till nästa planteringssäsong för att återfå sin fertilitet. Efter beskärningen förvandlades den första åkergruppen till dov, med boskapen tillåtet att beta på stubb och berika jorden med deras avföring. Från början av 800-talet, mellan floderna Loire och Rhen, gav tvåfältssystemet plats för det mer sofistikerade trefältssystemet ( qv ).