The Bells

The Bells , dikt av Edgar Allan Poe, publicerad postumt i tidningen Sartain's Union (november 1849). Skriven i slutet av Poes liv undersöker denna förtrollande dikt klockljud som symboler för fyra milstolpar av mänsklig erfarenhet - barndom, ungdom, mognad och död.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Dramatisk poesi är poesi med massor av actionord.

"The Bells" består av fyra strofer med ökande längd och är en utställning av onomatopoeia, alliteration, repetition och assonans. Den första strofe, en studie av glada slädklockor, följs av en strofe om glada bröllopsklockor. Den tredje strofen är en kakofoni av brusande larmklockor, medan den sista strofen dröjer vid den tråkiga, rytmiska tullningen av begravningsklockor.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.