Screwtape Letters

Screwtape Letters , epistolär roman av CS Lewis, publicerad serie 1941 i Guardian , en religiös tidning varje vecka. Kapitlen publicerades som en bok 1942 och utvidgades i The Screwtape Letters and Screwtape Proposes a Toast 1961.

Böcker.  Läsning.  Publicering.  Skriva ut.  Litteratur.  Läskunnighet.  Rader av begagnade böcker som är till salu på en tabell. Quiz Namnförfattaren Vilken amerikansk författare var känd för sin skildring av Jazz Age?

Skriven till försvar för kristen tro består denna populära satir av en serie av 31 bokstäver där Screwtape, en erfaren djävul, instruerar sin unga anklagelse, malurt, om effektiva strategier för att fresta människan som tilldelats honom och se till att han fortsätter på en stadig väg mot fördömelse. Men förvirrad av kyrkans närvaro och en trogen kristen kvinna besegras deras ansträngningar när deras subjekt dör i ett bombangrepp med hans själ i fred. Genom sin satiriska användning av den demoniska berättande personan undersöker Lewis de motsatta sidorna i striden mellan gott och ont.

CS Lewis

Bokens framgång börjar med sin kvicka användning av ironisk inversion: till exempel är Gud "fienden", Satan är "vår fader nedan", hierarki blir "lägre". Viktigare är dess djup av andlig förståelse och skarp psykologisk insikt i mänskliga hycklerier, brist på självmedvetenhet och faktiska motiv. Boken blev en omedelbar framgång, trycktes flera gånger under sitt första år, och den var lika framgångsrik när den publicerades i USA 1943. Den översattes därefter allmänt.