Stansa

Punch , in full Punch , eller London Charivari , engelsk illustrerad tidskrift publicerad 1841 till 1992 och 1996 till 2002, känd för sin satiriska humor och karikatyrer och tecknade serier. De första redaktörerna, av det som då var en radikal tidning varje vecka, var Henry Mayhew, Mark Lemon och Joseph Stirling Coyne. Bland de mest kända tidiga personalen var författarna William Makepeace Thackeray och Thomas Hood och illustratör-tecknare John Leech och Sir John Tenniel.

Slå karikatyr

Omslagsritningen av Richard Doyle användes från 1849 till 1956, då varje nummer omslag gjordes annorlunda och tryckt i färg, även om de traditionella figurerna av Punch och hans hund Toby vanligtvis föreföll någonstans. Vid 1990-talet hade tidskriften tappat sitt satiriska bett och det mesta av sin läsekrets, och den upphörde med att publiceras i april 1992. Den återupplivades i september 1996 men ekonomiska svårigheter fortsatte och tidningen stängdes i maj 2002.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Virginia Gorlinski, biträdande redaktör.