Fri kyrka

Frikyrka , i allmänhet, alla protestantiska religiösa organ som finns i eller har sitt ursprung i ett land som har en statskyrka men som i sig är fri från statlig eller extern kyrklig kontroll. Exempel på sådana fria kyrkor är baptisterna i Skottland, där den etablerade kyrkan är presbyterian; presbyterianerna i England, där den anglikanska kyrkan är etablerad; den Waldensian kyrkan i Italien, där den romersk-katolska kyrkan är etablerad; och Mission Covenant Church i Sverige, där den etablerade kyrkan är luthersk.

mosaik;  Kristendomen Läs mer om detta ämne Kristendomen: Andra protestantiska kyrkor ... 1800-talet användes termen Free Church i Storbritannien på de protestantiska organ som inte överensstämde med etableringen, ...

I smalare bemärkelse applicerades termen fria kyrkor först kollektivt på flera icke-biskopiska protestantiska evangeliska samfund i England som sammankallade den första frikyrkakongressen 1892 och kombinerades 1896 för att bilda National Council of the Evangelical Free Churches. 1940 gick denna grupp samman med Federal Council of the Evangelical Churches för att bilda Free Church Federal Council.