Idris

Idris , en odödlig figur i islamisk legend, nämns i Koranen (islamiska heliga skrifter) som en profet. Enligt Sunnah-traditionerna, islams huvudsekt, uppträdde Idris någon gång mellan profeterna Adam och Noah och överförde gudomlig uppenbarelse genom flera böcker. Han dog inte utan fördes kroppligen till paradiset för att tillbringa evigheten med Gud. Populär legend berättar honom också för uppfinningen av att skriva och sy och av flera former av spådom. Han betraktas som skyddshelgon för hantverkare och muslimska riddare.

Forskare har dock inte kunnat tilldela Idris en bestämd historisk identitet. Av språkliga skäl har han på olika sätt identifierats som den bibliska Ezra, den kristna aposteln Andrew, Alexander den store kocken Andreas, och ibland som den bibliska Elia eller muslimen al-Khiḍr. Paralleller har också dragits mellan den bibliska Enoch och Idrīs, på grundval av flera slående likheter: båda är fromma män som tas fysiskt till paradiset, och båda lever en ansedd 365 år, vilket tyder på att de ursprungligen hade varit solgudar. Idris (och Enoch) har också vävts in i den islamiska mytologin kring den grekisk-egyptiska guden Hermes Trismegistos som den första inkarnationen av treparts Hermes.