EBCDIC

EBCDIC , i full utökad binärkodad decimalutbyteskod. , Datakodningssystem, utvecklat av IBM, som använder en unik åtta-bitars binär kod för varje nummer och alfabetiska tecken samt skiljetecken och accentbokstäver och icke-alfabetiska tecken. EBCDIC skiljer sig i flera avseenden från ASCII, det mest använda systemet för kodning av text, som delar de åtta bitarna för varje tecken i två fyrbitszoner, med en zon som anger typ av tecken, siffra, skiljetecken, gemener, versaler , och så vidare, och den andra zonen som anger värdet (det vill säga det specifika tecknet inom denna typ).

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av William L. Hosch, biträdande redaktör.