Arbetskostnad

Arbetskostnader , form av socialt välfärdsprogram som kräver arbetshöga vuxna. 1994 experimenterade redan olika amerikanska stater med arbetskraftsprogram när pres. Bill Clinton föreslog ett liknande nationellt system, inklusive en avskärning av välfärdsbetalningen efter två år, i kombination med aggressiva program för jobbutbildning och omskolning. Den slutliga propositionen, som antogs 1996, ersatte det befintliga 60-åriga programmet med blockbidrag till staterna, som skulle driva sina egna program. De flesta mottagare var tvungna att arbeta inom två år efter att de fått förmåner och var begränsade till en livstid på högst fem år på välfärdsrullar. Lagen föreskrev arbetsutbildning och barnomsorgsstöd, dock i en mer begränsad form än ursprungligen föreslagit, och nekade icke-medborgare tillgång till en mängd olika tjänster.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Jeannette L. Nolen, assistentredaktör.