Internationella Röda korsets kommitté

Internationella Röda korset , (ICRC), franska Comité International de la Croix-Rouge , internationell icke-statlig organisation med huvudkontor i Genève, Schweiz, som försöker hjälpa krigsoffer och se till att alla partier i konflikt följer humanitär lag. ICRC: s arbete i båda världskrigen erkändes av Nobelpriset för fred både 1917 och 1944. Det delade ytterligare ett Nobels fredspris med Röda korsförbundets förbund 1963, året för 100-årsdagen av ICRC: s grundande.

Internationella Röda korsets kommittéFredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden.

Internationella Röda korset bildades som svar på erfarenheterna från dess grundare, Jean-Henri Dunant, i slaget vid Solferino 1859. Dunant bevittnade tusentals sårade soldater som lämnades för att dö i brist på tillräckliga medicinska tjänster. Dunant begärde hjälp från angränsande civila och organiserade vård för soldaterna. 1862 publicerade han en redogörelse för situationen i Solferino; 1863 hade han fått så mycket stöd att Genèveföreningen för allmän välfärd hjälpte till att grunda Internationella kommittén för de sårade. 1875 blev denna organisation Internationella Röda korsets kommitté.

ICRC är nu en komponent i ett stort nätverk inklusive nationella Röda Kors- och Röda halvmåneföreningarna och Internationella federationen för Röda korset och Röda halvmåneföreningarna. (Röda halvmånen antogs i stället för Röda korset i muslimska länder.) ICRC: s styrande organ är kommittén som består av högst 25 medlemmar. Alla medlemmar är schweiziska, delvis på grund av Röda korsets ursprung i Genève men också för att etablera neutralitet så att alla länder i behov kan få hjälp. Kommittén sammanträder tio gånger varje år för att säkerställa att ICRC fullgör sina uppgifter som främjare av internationell humanitär rätt och som väktare av Röda korsets grundläggande principer: ”mänsklighet, opartiskhet, neutralitet, oberoende, volontärtjänst, enhet och universalitet. ”

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.