Indiska National Lok Dal

Indian National Lok Dal (INLD) , engelska Indian National People's Party , regionalt politiskt parti i staten Haryana, nordväst-centrala Indien. Partiets fokus har huvudsakligen varit i staten och det har endast haft en begränsad närvaro på den nationella politiska scenen i New Delhi. Dess maktbas har huvudsakligen varit i det traditionella hjärtat Jat (bondekasta) i centrala och västra centrala Haryana.

1996 offentliggjorde den Haryana-baserade politiker Chaudhary Devi Lal sin avsikt att upprätta Haryana Lok Dal-partiet. Lal, själv en Jat, hade tjänstgjort två gånger som statsminister (regeringschef) för staten (1977–79 och 1987–89) och två perioder som Indiens premiärminister (1989–90 och 1990–91). Partiet grundades officiellt i april 1998 under namnet Haryana Lok Dal (Rashtriya) - eller HLD (R) - men 1999 kändes det som Indian National Lok Dal. Partiet har inte bekänt sig till någon speciell ideologi, förutom sina uttalade löften att främja orsakerna till ”jordbrukare, arbetare, landsbygd och stadsområden och de fördrivna och exploaterade.” Från början styrdes och kontrollerades INLD av Lal och hans familj, med det högsta ledarskapet som gick från honom till Om Prakash Chautala, hans son 1999.

Efter bildandet var partiet en del av en koalition under ledning av Bharatiya Janata Party (BJP) som 1999 blev känd som National Democratic Alliance (NDA). Som HLD (R) vann partiet fyra mandat i 1998 års val till Lok Sabha (det indiska parlamentets nedre kammare) och som INLD vann det fem mandat i omröstningarna 1999. Även 1999 blev Chautala, med stöd av BJP, statsminister för fjärde gången. Han var i tjänst lite mer än ett halvt år innan tidiga val till statens lagstiftande församling tillkännagavs.

INLD bestred 2000 års församlingsval i allians med BJP och vann 47 platser i kammaren med 90 medlemmar; BJP lade till ytterligare sex platser. Chautala utsågs åter till chefsminister. INLD-regeringen var emellertid ineffektiv, trots de symboliska åtgärder den initierade för att förbättra jordbrukarnas lott, bättre utnyttja vattenresurser för lantbruksändamål, inrätta högskolor (särskilt Chaudhary Devi Lal University; grundades 2003) och utveckla infrastruktur. INLD avbröt alliansen med BJP och NDA 2004.

I statsförsamlingsvalet 2005 led partiet ett förödmjukande nederlag och vann bara nio platser. Dålig styrning under dess tidigare mandatperiod, partiets splittring med BJP, avhopp inom partiet självt och uppkomsten av kastbaserade partier (som Bahujan Samaj Party) var bland anledningarna till INLD: s valprestanda. Chaudhary Devi Lals död 2001 hade också minskat partiets populära överklagande bland Jats, som hade högt respekterat seniorledaren. Den indiska nationella kongressen (Kongresspartiet) vann 67 platser och bildade regeringen. Efter valet återupprättade BJP och INLD sin allians.

INLD gick ännu värre i valet till Lok Sabha och misslyckades med att vinna en enda plats i kammaren i tävlingarna 2004 och 2009. Det ledde till att BJP delades med INLD, vilket inträffade strax före valet för statens lagstiftande församling 2009. I den enkäten återhämtade sig INLD för att vinna 31 platser, men strax före valet lämnade några viktiga partimedlemmar INLD och gick med i kongresspartiet. Kongressen, som vann 40 platser, kunde bilda en koalitionsregering. INLDEN, som oppositionen i församlingen, höll pressen på regeringen genom att försöka lyfta fram fall av dålig styrning och genom att anföra anklagelser om korruption. Partiet ifrågasatte Lok Sabha-valet 2014 på egen hand och fick två platser i kammaren.

Det var dock INLDEN som blev föremål för ett större korruptionsärende. I januari 2013 dömdes partipresident Chautala, hans son Ajay Singh Chautala (partiets generalsekreterare) och andra ledare i ett ärende som innebar olaglig rekrytering av lärare i staten. De tilltalade fick fängelsestraff på upp till tio år.