Fjärran

Afar , amhariska Adal , arabiska Danakil (singular; nu pejorativ) , ett folk på Afrikas horn som talar afar (även känt som 'Afar Af), ett språk i den östra kushitiska grenen av den afroasiatiska språkfamiljen. De bor i nordöstra Etiopien, sydöstra Eritrea och Djibouti, där de tillsammans med Issas är det dominerande folket. Man tror att afarerna var de första av de nuvarande invånarna i Etiopien som utvecklade sitt pastorala liv till fullskalig nomadism, som kom ner från höglandet i sydöstra Etiopien och migrerade till det steniga ökenområdet Danakil, namnet som ibland används av araber för att identifiera dem men som nu anses vara stötande.

Etiopiska nomader

Livsmedelsekonomin i Afar beror på boskap, särskilt getter, vissa kameler och, mer sällan, boskap. Det finns några undantag, till exempel fiskare i kustområdena och jordbrukare i Assaus oas. Afar bryter också och exporterar salt.

Stolta, mycket individualistiska och mycket fruktade av utomstående, de är organiserade i patrilinska släktgrupper. Samarbete i större enheter som en stam eller stam framkallas endast av krigföring mot andra stammar eller angränsande folk. Två distinkta klasser, Asaimara ("Röda män") och Adoimara ("Vita män"), utgör landägarna, med titeln adelsmän respektive lägre klassen hyresgäster.

Åldersuppsättningar finns där människor i samma åldersgrupp är föremål för en chef som löser tvister bland dem. Utöver detta består det rättsliga förfarandet av reglerna för ersättning för äktenskapsbrott - ett system med böter till den skadade mannen eller fadern - och hämnd för mord. Blodkrig är en viktig, flerårig och kostsam ockupation, utom bland de få sultanaterna, särskilt i Assau, där despotisk lag stöds av en armé.

Afarerna är nominellt muslimer, men en minimal nivå av ortodoxi uppnås i praktiken endast i kustregionerna och i sultanaten. Nomaderna i inredningen är slappa, och även om de uppskattar islam är deras egna metoder genomsyrade av den tidigare kushitiska religionen.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy McKenna, Senior Editor.