Sydafrikanskt stort teleskop

Sydafrikanskt stort teleskop (SALT), största teleskopet på södra halvklotet, med en spegel som mäter 11,1 x 9,8 meter (36,4 x 32,2 fot). Det ligger vid det sydafrikanska astronomiska observatoriet nära Sutherland, Sydafrika, i en höjd av 1798 meter (5899 fot). SALT baseras på Hobby-Eberly Telescope (HET). SALT är fixerat i en höjdvinkel på 53 ° och rör sig således endast i azimut. Den följer föremål med ett rörligt instrumentpaket vid teleskopspegelns fokuspunkt. Spegeln består av 91 identiska sexkantiga segment. SALT är utformat speciellt för spektroskopi av astronomiska föremål. Byggandet av SALT började 2000 och det gjorde sina första observationer 2005. Den främsta partnern för finansiering av SALT är National Research Foundation i Sydafrika. Mer än 20 forskningsinstitut och universitet i Tyskland, Indien, Nya Zeeland, Polen,Storbritannien och USA är också partner i SALT.

Sydafrikanskt stort teleskopUtsikt över Andromedagalaxen (Messier 31, M31).Quiz Astronomy and Space Quiz Vad är kärnan i en komet gjord av? Erik Gregersen