Risshō-Kōsei-kai

Risshō-Kōsei-kai , (japanska: "Society for Establishing Royaltyness and Friendly Relations"), låg religiös grupp i Japan baserat på lärorna från Nichiren School of Buddhism. Risshō-Kōsei-kai är en utlöpare av Reiyū-kai, från vilken den separerade 1938. Den grundades av Niwano Nikkyō, en mjölkhandlare, som blev dess ledare, och en hängiven hemmafru, Naganuma Myōkō, som dog 1957 Liksom andra sekter som följer Nichirens läror betonar det hängivenhet för Lotus Sutra och effekten av att sjunga dess namn. Dagliga tjänster i sektionens huvudkontor i Tokyo deltar av upp till 10 000 personer som sjunger unisont. Denna tjänst följs av dagligen hōza, eller grupprådgivningssessioner där troens tillämpning på problemen i det dagliga livet betonas.

Rissho-Kosei-kaiMt.  Fuji från väster, nära gränsen mellan Yamanashi och Shizuoka Prefectures, Japan.Quiz Exploring Japan: Fact or Fiction? Japans huvudstad är Osaka. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.