Mishne Torah

Mishne Torah , omfattande kommentar till Talmud, komponerad på 1100-talet av den kända judiska filosofen och forskaren Moses Maimonides. Var och en av dess 14 volymer behandlar en grupp lagar som täcker ett ämne. Bland ämnena är etiskt uppförande, civila lagar, skadestånd, äktenskap och skilsmässa och gåvor till de fattiga.

Maimonides avsåg Mishne Torah att kombinera religiös lag och filosofi och att fungera som en lagkod som lär ut och föreskriver uppförande. Han försökte göra Mishne Torah tillgänglig för så många läsare som möjligt snarare än att begränsa den för användning endast av forskare. Läsare uppmuntras att undersöka motiveringen bakom lagarna. Liksom Talmud som är dess bas innehåller Mishne Torah instruktioner i sekulära ämnen, såsom fysik, astronomi, dietetik och psykologi.