Kiswah

Kiswah , svart brokaduk som täcker Islams heligaste helgedom, Kaʿbah ( qv ) i Mecka. En ny kiswah görs i Egypten varje år och bärs till Mecka av pilgrimer. På den är broderad i guld den muslimska trosbekännelsen ( shahādah ) och ett guldband av prydnadskalligrafi som bär koreanska verser. Varje år under den stora pilgrimsfärden ( ḥajj ) ersätts kiswahen med en vit duk som motsvarar pilgrimernas vita ceremoniella kläder och betyder inträde i ett heligt tillstånd ( iḥrām ). I slutet av ḥajj, den nya kiswahensätts på plats och den gamla skärs till små reliker som säljs till pilgrimer. Seden att täcka över Kaʿbah är preislamisk; den årliga förnyelsen av klädseln är en innovation som sägs ha börjat under kalifatet av ʿUmar I, när Kaʿbah nästan kollapsade under vikten av för många kiswahs .