Filosofi som om

Filosofi som om det system som Hans Vaihinger förespråkade i hans stora filosofiska verk Die Philosophie des Als Ob (1911; Filosofin om "Som om"), som föreslog att människan villigt acceptera falskhet eller fiktion för att leva fredligt i en irrationell värld. Vaihinger, som såg livet som en labyrint av motsägelser och filosofi som en sökning efter medel för att göra livet livligt, började med att acceptera Immanuel Kants uppfattning att kunskap är begränsad till fenomen och inte kan nå saker i sig själva. För att överleva måste människan använda sin vilja för att konstruera fiktiva förklaringar av fenomen ”som om” det fanns rationella skäl att tro att en sådan metod återspeglar verkligheten. Logiska motsägelser bortses helt enkelt. Således måste man i fysiken fortsätta "som om" en materiell värld existerar oberoende av att uppfatta ämnen; i beteende måste han agera "som om" etisk säkerhet var möjlig; inom religion måste han tro ”som om” det fanns en Gud.

Vaihinger förnekade att hans filosofi var en form av skepsis. Han påpekade att skepsis innebär tvivel; men i hans "som om" filosofi finns det inget tvivelaktigt med helt falska fiktioner som till skillnad från vanliga hypoteser inte är föremål för verifiering. Deras acceptans är motiverad som icke-rationella lösningar på problem som inte har några rationella svar. Vaihinger's "som om" filosofi är intressant som en satsning i riktning mot pragmatism gjort helt oberoende av den amerikanska nutida utvecklingen.