Bacab

Bacab , i Maya-mytologin, någon av fyra gudar, trodde vara bröder, som med upprörda armar stödde den flerlagrade himlen från sina tilldelade positioner vid kompassens fyra huvudpunkter. (Bacaberna kan också ha varit fyra manifestationer av en enda gud.) De fyra bröderna var förmodligen avkomman till Itzamná, den högsta gudan, och Ixchel, gudinnan för vävning, medicin och förlossning. Varje Bacab ledde över ett år av den fyraåriga cykeln. Mayorna förväntade sig att Muluc-åren skulle vara de största åren, för den gud som presiderar över dessa år var den största av Bacab-gudarna. De fyra riktningarna och deras motsvarande färger (öst, röd; norr, vit; väst, svart; söder, gul) spelade en viktig roll i Mayas religiösa och kalendriska system.