Seychellernas flagga

Seychellernas flagga

Tidigare en brittisk koloni blev Seychellerna oberoende den 29 juni 1976. Flaggan som hissades vid den tiden hade alternerande trianglar av blått och rött, åtskilda av ett vitt diagonalt kors. Kanske inte av en tillfällighet var den flaggan nästan exakt densamma som den som användes av Australasian United Steam Navigation Company, vars fartyg regelbundet besökte öarna i början av 1900-talet. Flaggan varade inte länge: en revolution ägde rum den 5 juni 1977 under ledning av Seychelles People's United Party (SPUP). Den nya flaggan hade röda-över-gröna horisontella ränder åtskilda av ett vågigt vitt band, vilket var detsamma som SPUP-flaggan förutom att en gul sol i mitten utelämnades.

Kenya.  Kenyanska kvinnor i traditionella kläder.  Kenya, ÖstafrikaFrågesport som utforskar Afrika: fakta eller fiktion? Kairo är Afrikas största stad.

1993 ledde press från utländska makter till demokratisering av regeringen. Det härskande partiet förlorade sitt monopol i valet, och andra partis deltagande i regeringen ledde till ett krav på en mindre partisk nationell flagga. Riksdagen godkände en design som innehåller olika partiers färger i en flagga som hissades den 18 juni 1996. Flaggans färger är blå (för himmel och hav), gul (för den livgivande solen), röd (för människor och deras arbete för enhet och kärlek), vitt (för social rättvisa och harmoni) och grönt (för marken och den naturliga miljön).

Seychellernas flagga (1977–96).