Plymouth Company

Plymouth Company , även kallat Virginia Colony of Plymouth , kommersiellt handelsföretag som inhyrdes av den engelska kronan 1606 för att kolonisera Nordamerikas östkust i dagens New England. Dess aktieägare var köpmän från Plymouth, Bristol och Exeter. Dess tvillingföretag var det mer framgångsrika Virginia Company. Plymouth Company etablerade en koloni vid Maine kust 1607 men övergav snart den. Inaktiv efter 1609 omorganiserades den under en ny stadga 1620 som rådet för New England. Se även chartrat företag.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.