Anyi

Anyi , stavade också Agni , afrikanskt folk som bor i den tropiska skogen i östra Elfenbenskusten och Ghana och talar ett språk i Kwa-grenen i Niger-Kongos språkfamilj. Omkring mitten av 1700-talet utvisades större delen av Anyi från Ghana av Asante och migrerade västerut.

Anyi, som bor i stadsdelar med spridda gårdar, skiftar kultivatorer och producerar livsmedelsgrödor (yams, maniok och plantains) liksom de kontanta grödorna (kaffe och kakao) som de får mest av sin inkomst från.

Den traditionella organisationen bestod av små stater, med en social hierarki bestående av fyra skikt: en prins och andra av kungligt blod, byhövdingar, fria män och (tidigare) slavar och deras ättlingar. Idag väljs byhövdingen från familjen som håller den ärftliga ceremoniella pallen; han väljs av familjen och byens anmärkningsvärda.

De traditionella arvssystemen och arvet baseras på matrilineal härkomst, även om ett gift par bor i närheten av makeens familj. Detta system producerar avsevärd spänning, ökad av utvecklingen av kontantgrödplantager, för även om en ung man vanligtvis arbetar med sin far, kommer han i allmänhet inte att ärva plantagen som han arbetar på.

Även om Anyi har kommit att acceptera mycket av den europeiska materiella kulturen, förblir de traditionella elementen i deras sociala struktur effektiva som en grund för den dagliga politiska organisationen.