Pentecostal Holiness Church, Inc.

Pentecostal Holiness Church, Inc., protestantisk valör organiserad i Falcon, NC, 1911 genom sammanslagningen av Fire-Baptized Holiness Church (organiserad 1898 av flera pingstföreningar) och Pentecostal Holiness Church (organiserad 1900). En tredje grupp, Tabernacle Pentecostal Church, gick med i konsolideringen 1915.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.

Till skillnad från de flesta andra pingstkyrkor tillåter valörerna att dopkandidater "har rätt att välja mellan de olika formerna som praktiseras av flera evangeliska valörer." Det tillåter även dop av spädbarn. När det gäller politik är det avgjort mindre demokratiskt än andra pingstliga organ. Som reflekterar det metodistiska biskopsarvet av dess helighetskomponenter, är valörerna uppdelade i konferenser: allmänt, årligt, distrikt och missionär.

Allmänna utbildningsnämnden övervakar verksamheten vid tre kyrkorelaterade högre utbildningsinstitutioner: Emmanuel College, en helt ackrediterad akademi och juniorhögskola i Franklin Springs, Ga., Nära det konfessionella högkvarteret; Holmes teologiska seminarium i Greenville, SC; och Southwestern Pentecostal Holiness College i Oklahoma City, Okla., som Oral Roberts, en troshealare och evangelist, hjälpte till att upprätta. Se helighetens rörelse.