American Friends Service Committee

American Friends Service Committee , (AFSC), organisation för att främja fred och försoning genom program för socialtjänst och allmän information, som grundades av amerikanska och kanadensiska vänner (kvakare) 1917. I första världskriget hjälpte AFSC samvetsgränden att hitta arbete i hjälpprojekt och ambulansenheter som ett alternativ till militärtjänst. Under andra världskriget utvidgades omfattningen av alternativa servicemöjligheter till att omfatta plikt på mentalsjukhus och annat humanitärt arbete. Under fredstid fortsatte AFSC sådana nationella och internationella program som samhällsutveckling, rasförsoning, hjälp till migrerande arbetare, hjälp till civila i krigshärjade områden och flyktingarbete. Dess program av Voluntary International Service Assignments (VISA) fungerade som en modell för US Peace Corps.1947 tilldelades AFSC Nobelpriset för fred tillsammans med Friends Service Council, dess brittiska motsvarighet. AFSC finansieras av bidrag från individer, stiftelser och i vissa fall regeringar i länder där dess program genomförs. Organisationens huvudkontor ligger i Philadelphia.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation är begränsad till europeiska länder.