Världsförbundet för fackföreningar

World Federation of Trade Unions (WFTU) , French Fédération Syndicale Mondiale , vänsterorienterad internationell arbetsorganisation grundad 1945 av World Trade Union Congress. Dess främsta arrangörer var British Trades Union Congress, US Congress of Industrial Organisations och All-Union Central Congress of Trade Unions. Organisationen var ursprungligen inriktad på Sovjetunionen. Trots kraftfulla försök att förena skillnaderna mellan kommunistiska och icke-kommunistiska fraktioner inom WFTU ledde intensifieringen av det kalla kriget slutligen till en splittring. De icke-kommunistiska elementen drog sig ur WFTU och bildade 1949 International Confederation of Free Trade Unions ( qv). De största WFTU-medlemsförbunden finns nu i utvecklingsländerna i Asien, Latinamerika och Afrika, även om Frankrike och Italien också har betydande dotterbolag. WFTU behåller sitt huvudkontor i Prag, Tjeckien.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation är begränsad till europeiska länder.