FN: s befolkningsfond

FN: s befolkningsfond (UNFPA) , tidigare (1969–87) känd som FN: s fond för befolkningsaktiviteter, förvaltningsfond under FN: s utvecklingsprogram (UNDP). UNFPA grundades 1969 och är den största internationella källan till hjälp för befolkningsprogram och den ledande FN-organisationen (FN) för genomförandet av 1994 års handlingsprogram för den internationella konferensen om befolkning och utveckling. Det finansierar bistånds-, forsknings- och förespråkande program inom tre huvudområden: (1) reproduktiv hälsa, inklusive familjeplanering, säker moderskap och förebyggande och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar, (2) befolkningsproblemen i utvecklade länder och utvecklingsländer och strategier för att ta itu med dem, och (3) frågor relaterade till kvinnors status, inklusive könsgapet i utbildning. UNFPA: s hjälpprogram genomförs endast som svar på regeringens önskemål.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.