De vilda svanarna vid Coole

The Wild Swans at Coole , dikt av William Butler Yeats, tryckt i The Little Review (juni 1917) och publicerad i en samling med titeln The Wild Swans at Coole (1917; förstorad, 1919). Detta mogna, reflekterande arbete består av fem sexradiga strofer och tar itu med ålderdomsangreppet.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Prosa och poesi är samma sak.

I "The Wild Swans at Coole" jämför Yeats två besök som han besökte Coole Park i County Galway, ett 1897 och det andra 1916. (Denna skogsklädda park ligger nära Yeats beskyddare Lady Gregory och nära platsen för Yeats sommarhem.) Berättaren observerar svanar vid en damm och beklagar att ”allt har förändrats” sedan förra besöket. Tiden på dagen, en höstkväll, är en hänvisning till berättarens framåldersålder.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.