Abhijna

Abhijna , (sanskrit: "övernaturlig kunskap"), Pali abhinna , i buddhistisk filosofi, mirakulös makt erhållen särskilt genom meditation och visdom. Vanligtvis räknas fem typer av abhijna upp: förmågan (1) att resa någon sträcka eller anta vilken form som helst, (2) att se allt, (3) att höra allt, (4) att känna till andras tankar och (5) ) för att minnas tidigare existenser.

En sjätte mirakulös makt, frihet genom oförädlad visdom, är uteslutande befogenhet för buddhas och arhats (heliga). En tidigare uppräkning av tre kunskaper består av denna sjätte abhijna tillsammans med krafterna att minnas tidigare existenser och att se allt och därmed känna till alla varelsers framtida öden.

De första fem abhijna som räknas upp i buddhismen är identiska med siddhis (mirakulösa krafter) som är kända för indiska asketer i allmänhet. Patanjali nämner till exempel dem i sin Yoga-sutra (den klassiska utställningen av Yoga) som magiska dygder av meditation. Troll och gudar sägs vara naturligt utrustade med sådana krafter.

Att uppnå abhijna betraktas som en indikation på andlig utveckling. Enligt Buddha i Theravadatraditionen ska emellertid överseende med abhijna s undvikas, eftersom deras användning är en kraftfull distraktion från vägen mot upplysning, vilket är den sjätte abhijnaen och det slutliga målet.