Oungan

Oungan , också stavat houngan , i Vodou, en manlig präst som tjänar som ledare för ritualer och ceremonier. En kvinna med samma ställning kallas manbo .

Man tror att oungan får sina positioner genom drömlika möten med en lwa (anda). Under sådana visioner väljs individer att vara religionens tjänare; som sådan förväntas de övervaka begravningar, förlossningar, helande och renande ritualer och andra ceremonier. Den oungan s även utföra och leda rituella danser, sånger och ramsor för att framkalla en LWA . Det är en vanlig tro bland Vodou-anhängare att om en person besöks av en viss lwa men inte vill bli en oungan , kommer han att hotas med sjukdom och kanske döden tills han underkastar sig lwa och tjänar religionen.

De oungan s roll inom Vodou är att avvärja dåliga influenser. Traditionellt ser oungan inte sig som läkare eller som magister. de är ganska förbönare mellan anhängare av Vodou och Gud (Bondye).