Tapio

Tapio , även kallad Metsähine , eller Hiisi, den finska skogsguden och spelets härskare. Han var en personifierad form av de olika skogsandarna som var viktiga för jägare som var beroende av skogen för deras försörjning. Tapio, den personifierade skogen, avbildades ibland som storleken på ett gran, hård utseende, som en människa framför, men som ett knotrat gammalt träd bakifrån. Ofta var skogsguden också kvinnlig, ibland en särskilt vacker kvinna, som lockade jägare eller vedhuggare som stannade i skogen över natten; men hon visade sig också vara en ruttet gammal stubbe vid närmare granskning. De olika skogsgudarna och andarna var i allmänhet nyckfulla till sin natur och måste ständigt placeras av dem som var beroende av deras gynnar. Således gav jägare gudarna offer och såg till att de inte bröt några tabu i skogen,som att göra för mycket ljud eller skjuta ovanliga fåglar som kan vara skogsand i förklädnad.