Arthapatti

Arthapatti , (sanskrit: "förekomsten av ett fall") i indisk filosofi, det femte av de fem kunskapsmedlen ( pramana ) genom vilka man får exakt kunskap om världen. Arthapatti är kunskap som kommer fram genom presumtion eller postulation.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.