Resheph

Resheph , (hebreiska: "brännaren" eller "Ravager") forntida västsemitiska pesten och underjorden, medföljaren till Anath och motsvarigheten till den babyloniska guden Nergal. Han var också en krigsgud och var därför representerad som en skäggig man som svanade en yxa, hade en sköld och hade en hög, spetsig huvudbonad med en get- eller gasellhuvud på pannan. Resheph dyrkades särskilt i Ras Shamra, Byblos och Arsuf (senare Apollonia, nära det moderna Tel Aviv – Yafo). Under titeln Mikal (eller Mekal) dyrkades han också i Bet-Shean i östra Palestina och i Ialium på Cypern. Resheph ansågs vanligtvis vara relaterad till Mot, sterilitetens och dödens gud, men han verkar också ha varit en gud för välbefinnande, rikedom och fertilitet, och i det avseendet kan han ha varit en form av guden Baal .

Hjälpskulptur av assyriska (Assyrer) människor i British Museum, London, England.Quiz Mellanöstern: Fakta eller fiktion? Syrien är ett landlockat land.