Argus

Argus , det första sanna hangarfartyget. Byggandet av Argus började 1914, och ursprungligen var det en italiensk liner; den köptes 1916 av den brittiska kungliga flottan och omvandlades, arbetet slutfördes i september 1918. Argus hade ett obegränsat flygdäck cirka 560 fot (170,7 meter) långt och en hangar som kunde rymma 20 flygplan. Den var beväpnad med sex fyrtums kanoner och kunde nå en hastighet på 20,2 knop. Förutom att fungera som en operatör, användes Argus för prövningar och träning.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av William L. Hosch, biträdande redaktör.