Kaska

Kaska , en grupp som talar Athabaskan av First Nations (indiska) folk som bor i de skogsklädda bergen mellan de två stora områdena, Coast Mountains och Rocky Mountains, i nordöstra British Columbia och sydöstra Yukon. Den nomadiska Kaska var främst cariboujägare och bodde i tillfälliga bostäder - tepier eller hyddor gjorda av stolpar och pensel eller, ibland på sommaren, enkla lutningar. Transporten gjordes med kanot, snöskor och kälke. Även om det inte är mycket känt om deras religiösa övertygelse (eller om deras seder) trodde de, liksom Sekani längre söderut, på andar från djur och i medicinmän. Deras språk är ömsesidigt förståeligt med Tahltans och Tagishs.

Kaska fortsatte att bebo sina traditionella länder, och i början av 2000-talet förhandlade Kaska i British Columbia om en fördragsuppgörelse. Även om de ansåg sig vara en nation delades Kaska av Indian Act i fem band, nu betraktade som First Nations. BC-grupperna var Dease River First Nation vid Good Hope Lake; Daylu Dena-rådet vid Lower Post; och Kwadacha First Nation i Fort Ware, norr om Prince George. Yukongrupperna var Liard First Nation vid Watson Lake och Ross River Dena Council vid Ross River. Tidiga 21-talets befolkningsberäkningar indikerade cirka 2200 Kaskas ättlingar.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.