Lancet

Lancet , brittisk medicinsk tidskrift som grundades 1823. Tidskriftens grundare och första redaktör var Thomas Wakley, som vid den tidpunkten ansågs vara en radikal reformator. Wakley uppgav att avsikten med den nya tidskriften var att rapportera om storstadssjukhusföreläsningarna och att beskriva dagens viktiga fall. Lancet har sedan dess spelat en viktig roll i medicinska och sjukhusreformrörelser i Storbritannien och har blivit en mycket prestigefylld medicinsk tidskrift runt om i världen.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.