Liege

Liege , (troligen från tysk ledig, "Tomt" eller "fritt"), i det europeiska feodala samhället, ett ovillkorligt band mellan en man och hans överherre. Således, om en hyresgäst ägde gods av olika överherrar, var hans skyldigheter gentemot sin liegeherre (vanligtvis herren över hans största gods eller av det han hade haft längst), som han hade gjort "liege hyllning" större än och i händelse av konflikt överträffade hans skyldigheter gentemot de andra herrarna, som han bara hade gjort "enkel hyllning." Detta begrepp med liegeance finns i Frankrike redan på 1100-talet och kan ha sitt ursprung i Normandie. Vid 1200-talet var det viktigt eftersom det inte bestämde så mycket vilken herre en man skulle följa i ett krig eller en tvist utan vilken herre hade rätt till den traditionella ekonomiska vinsten av överherravälde från just denna hyresgäst. På vissa ställen, såsom Lotharingia (Lorraine),skillnaden blev praktiskt taget meningslös, män som hyllade flera herrar. I vilket fall som helst betraktades kungen alltid som underordnadens liege-herre, och klausuler som förbehåller sig lojaliteten till honom kom att införas i alla feodala avtal. Av denna anledning blev en hyllningsceremoni en del av den engelska kröningsritualen från slutet av 1200-talet.