National Diet Library

National Diet Library , japanska Kokuritsu Kokkai Toshokan , Japans nationalbibliotek, bildades i Tokyo 1948 och kombinerade biblioteken i dietens övre och nedre hus (nationell lagstiftare) med samlingar från det tidigare kejserliga biblioteket (etablerat 1872). Bibliotekets byggnad öppnade 1961, intill National Diet Building. Det är organiserat på systemet för US Library of Congress, som tjänar lagstiftare och nationen i stort genom olika stora avdelningar och 35 filialbibliotek.

National Diet LibraryMt.  Fuji från väster, nära gränsen mellan Yamanashi och Shizuoka Prefectures, Japan.Quiz Exploring Japan: Fact or Fiction? I Japan är statschefen kungen.

Huvudsamlingen innehåller mer än sex miljoner volymer. Biblioteket fungerar som huvudkontor för både Japan Special Libraries Association och Center of International Book Exchange. Lagen föreskriver att alla japanska publikationer deponeras på biblioteket, och detta utgör grunden för den datorgenererade japanska nationella bibliografin, som publiceras av biblioteket.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.