Herero

Herero , en grupp nära besläktade bantuspråkiga folk i sydvästra Afrika. Herero-egenskapen och ett segment som kallas Mbanderu bor i delar av centrala Namibia och Botswana; andra relaterade grupper, såsom Himba, bor i Kaokoveld-området i Namibia och delar av södra Angola.

HereroLäs mer standardbildLäs mer om detta ämne Hereroland Herero- folket som bor i regionen är nomadiska boskapsuppfödare och odlar också livsmedelsnivåer av majs (majs), ...

Herero levde tidigare huvudsakligen på mjölk och kött från stora flockar boskap, får och getter, som betade den trädbelagda gräsmarken; efter europeisk kontakt i mitten av 1800-talet antog flera grupper också trädgårdsodling. De delades ursprungligen upp i autonoma politiska enheter under lokala huvudmän. Lokala bostadsgrupper bildades kring utökade familjer baserat på patrilineal härkomst; matrilineal släktingar var dock också ofta fäst. Hereros klanorganisation, där varje person tillhörde en exogam patrilineal klan och till en exogam matrilineal klan, är ovanlig. Den man föredrar för en man är en tjej till sin fars matrilinealklan; polygyni är vanligt. Prästliga kontor för patrilinealklanen och hövdingskapet går ner genom manlinjen, medan boskap ärvs i båda linjerna.Deras traditionella religion är en form av förfäderdyrkan, men många Herero har antagit kristendomen.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.