Farbror Toms barn

Uncle Toms barn , samling av fyra noveller av Richard Wright, som publicerades 1938. Samlingen, Wrights första publicerade bok, tilldelades 1938 Story tidningen pris för bästa bok skriven av någon som är involverad i WPA federala Writers' Project.

Beläget i den moderna amerikanska djupa södern, berör varje novell en aspekt av svarta människors liv och utforskar deras motstånd mot vit rasism och förtryck. Berättelserna är "Big Boy Leaves Home", "Down by the Riverside", "Long Black Song" och "Fire and Cloud." Tematiskt och stilistiskt bildar de en enhetlig helhet.

1940 publicerades en förstorad upplaga av Uncle Tom's Children . Undertitlen "Five Long Stories" innehöll också en sakprosa-uppsats, "The Ethics of Living Jim Crow" och en polemisk novell, "Bright and Morning Star." Kritiker föredrog originalversionen av farbror Toms barn .

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.