Sidra

Sidra , stavade också sidrah eller sedra (hebreiska: "ordning", "arrangemang") , plural sidrot, sidroth, sedrot eller sedroth , i judendomen, veckovisa läsningar från Skrifterna som en del av sabbatsgudstjänsten. Varje vecka läses en del, eller sidra , av Pentateuch upp i synagogen; och det tar ett helt år att slutföra läsningen.

sidra

Pentateuchen - bestående av de bibliska böckerna i 1 Mosebok, 2 Mosebok, 3 Moseboken, 4 Moseboken och 5 Moseboken och kallas Torah - är grunden för judisk historia och religiösa övertygelser och stavar det judiska folkets lagar. Vid en tidpunkt var allmän läsning av Torah begränsad till festivaldagar men utvidgades till alla sabbatsgudstjänster under det tredje århundradet fvt för att göra lagarna i det judiska livet tillgängligt för alla.

I början av Palestina tog den fullständiga läsningen av Torahen tre eller tre och ett halvt år; men under Babyloniens exil förkortades tiden till ett år, och denna sed fortsätter att följas. Varje vecka är sidra , eller veckodelen, uppdelad i sju mindre sektioner, som alla handlar om ett enda ämne. Namnet på var och en av dessa sju delar är parasha (plural parashot ), det hebreiska ordet för ”sektion”. En annan person kallas till altaret för att läsa varje parashot , och detta anses vara en ära för läsaren.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.