Argument

Argument , i logik, skäl som stöder en slutsats, ibland formulerade så att slutsatsen härleds från lokaler. Felaktiga argument kallas felaktigheter i logiken ( se felaktighet). I matematik är ett argument en variabel i en funktions domän och visas vanligtvis symboliskt inom parentes efter den funktionella symbolen.

Läs mer standardbild Läs mer om detta ämnesfel: Korrekta och defekta argumentformer I logik består ett argument av en uppsättning uttalanden, förutsättningarna, vars sanning förmodligen stöder sanningen i ett enda uttalande som heter ...