Mūlamadhyamakakārikā

Mūlamadhyamakakārikā , (sanskrit: "Fundamentals of the Middle Way"), buddhistisk text av Nāgārjuna, exponenten för Mādhyamika (Middle Way) -skolan i Mahāyāna-buddhismen. Det är ett verk som kombinerar strikt logik och religiös vision i en klar presentation av läran om ultimat ”tomhet”.

Nāgārjuna, som tydligen var en sydindisk Brahman, använder klassificeringarna och analyserna av Theravāda Abhidhamma, eller skolastisk, litteratur; han tar dem till deras logiska ytterligheter och reducerar därigenom de olika element, tillstånd och förmågor som behandlas i Abhidhamma- texter till ontologisk intet . Nāgārjunas grundläggande filosofi, å andra sidan, kommer ut ur Prajñāpāramitā ("Fullkommenhet av visdom") tradition, och Mūlamadhyamakakārikā framställer systematiskt visionen om tomrummet som informerar Prajñāpāramitā-sūtra s. I cirka 450 verser, Mūlamadhyamakakārikāutvecklar läran att ingenting, inte ens Buddha eller Nirvāṇa, är verkligt i sig. Det slutar med att berömma den andliga förverkligandet av den övergående fenomenala världen och själva Nirvāṇa till andlig förverkligande.