Bribrí

Bribrí, Indianer från de tropiska skogarna i östra Costa Rica, nära associerade med talamancanerna i Panama och även med Guaymí. Deras språk tillhör familjen Chibchan. Bribrí är jordbrukare som odlar traditionella häftklamrar som majs (majs), bönor och söt maniok (yuca), planterade med grävpinnen. De jagar också, fiskar, samlar vilda livsmedel och håller fjäderfä och ibland boskap. De bor i små samhällen med enfamiljshus, ofta utspridda över jordbruksmark; deras hus kan vara koniska, fyrkantiga, rektangulära eller pyramidformade, byggda av stolpar med halmtak som kommer ner till marken. Deras hantverk inkluderar keramik, korg, nät och reptillverkning; bomullsvävning är inte längre klar. Bribrís regering och religion befinner sig båda i övergångstillstånd från ursprungs- till europeiska typer.Tidiga 21-talets befolkningsberäkningar av Bribrí sträcker sig från cirka 7000 till mer än 12.000 individer.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Elizabeth Prine Pauls, biträdande redaktör.