Alaya-vijnana

Alaya-vijnana , (sanskrit: "magasinsmedvetenhet") nyckelbegrepp för Vijnanavada ("Medvetande-bekräftande") eller Yogachara-skolan för Mahayana-buddhismen. Eftersom den skolan hävdar att ingen yttre verklighet existerar, samtidigt som den behåller den position att kunskap, och därmed en kännbar, existerar, antar den att kunskap i sig är föremål för medvetandet. Det postulerar därför en högre lagringsmedvetenhet, den slutliga grunden för den skenbara individen. Universum består av ett oändligt antal möjliga idéer som ligger inaktiva i lagring. Det latenta medvetandet projicerar en avbruten sekvens av tankar, medan den själv är i rastlös flöde tills karma, eller ackumulerade konsekvenser av tidigare handlingar, förstörs. Det lagringsmedvetandet innehåller alla intryck av tidigare erfarenheter (vasanas , ”parfymeringar”), som bildar frön ( bija ) för framtida karmisk handling, en illusiv kraft som skapar kategorier som faktiskt bara är fiktioner. Den illusiva kraften ( maya ) bestämmer skillnadens värld och tillhör den mänskliga naturen och producerar de felaktiga föreställningarna om ett jag och ett icke-jag. Denna dualitet erövras endast genom upplysning ( bodhi ), som förvandlar en person till en buddha.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.