Pied Beauty

Pied Beauty , sonett av Gerard Manley Hopkins, komponerad sommaren 1877 och publicerad 1918 i den postumma samlingen Dikter av Gerard Manley Hopkins . Dikten, en av hans mest kända, firar singulariteten och variationen i naturen och utmanar det platoniska idealet om perfekt skönhet. Det är en curtal-sonett, med en öppningssektion på sex rader och en stängningssektion på drygt fyra rader.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet; porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Lyriska dikter tar sitt namn från ett musikinstrument. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.