Thomson Corporation

Thomson Corporation , kanadensiskt företag för publicering och informationstjänster. Dess specialrapportering täcker områdena juridik, företag och ekonomi, medicin, beskattning och redovisning.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta.

Även om det är ett börsnoterat företag kontrolleras mycket av aktien av ättlingar till Roy Thomson, som i början av 1900-talet hade förvärvat ett antal kanadensiska tidningar, radiostationer och tidskrifter. När Thomson flyttade till Skottland 1954 för att övervaka förvaltningen av mediefastigheter där, tog hans son Kenneth över förvaltningen av de kanadensiska intressena, som på 1960-talet inkluderade utbildning och handelpublicering. Vid tiden för Roy Thomsons död 1976 hade hans företag sålt intressen i radio- och tv-stationer, men det ägde mer än 100 tidningar i USA och Kanada. På 1990-talet flyttade företaget från allmän tidningspublicering för att utveckla nya produkter och tjänster inom affärsinformation och specialpublicering.