ConocoPhillips

ConocoPhillips, Det amerikanska olje- och gasföretaget som skapades 2002 genom fusionen mellan Phillips Petroleum och Conoco. Från 2002 till 2012 var ConocoPhillips ett helt integrerat oljebolag, involverat i alla stadier av industrin från prospektering och borrning genom produktion vid källan till raffinering och marknadsföring av slutprodukter. Under 2012 delades företaget ”uppströms” och ”nedströms”. Vid den tidpunkten blev ConocoPhillips ett uppströmsföretag som ägde sig åt prospektering och produktion av råolja och naturgasfyndigheter runt om i världen och av oljesand i Kanada. De tidigare delarna nedströms blev Phillips 66, ett separat företag som ägnar sig åt raffinering och marknadsföring av petroleumprodukter runt om i världen under varumärken som Phillips 66, 76 och Jet;det behöll också moderbolagets intressen i produktionen av petrokemikalier. De nya ConocoPhillips och Phillips 66 delade upp "mellanströms" aktiviteter såsom bearbetning och transport av naturgas. Båda företagen har sitt huvudkontor i Houston, Texas.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN. Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Robert Curley, Senior Editor.