Replevin

Replevin , även kallat revendication , en form av rättegång i gemensamma länder, som England, Commonwealth-länderna och USA, för återlämnande av personlig egendom som felaktigt tagits och för ersättning för den resulterande förlusten. Replevin är en av de äldsta rättsliga handlingarna med anor från 1300-talet. Det kallas nu "anspråk och leverans."

Formuläret uppstod för att skydda hyresgäster från hyresvärdar som missbrukade sina rättigheter till "hyresnöd". Hyresvärden hade rätt att beslagta en hyresgästs varor för att inte betala hyran; ofta togs varor som var mer värdefulla än den obetalda hyran. Replevin tillät hyresgästen att återvinna sådana varor. Läkemedlet åberopades senare för felaktigt intag i allmänhet.

Replevin är en av en grupp rättsmedel för konvertering, felaktigt intag eller undanhållning av personlig egendom. Dess betydelsefulla inslag är retur av själva artikeln, inte bara dess pengavärde - användbart i tillfällen där till exempel en familjeärv tas ( jämför trover).

Det finns gränser för vilka typer av personlig egendom som kan återvinnas med replevin. Objektet måste vara påtagligt ( t.ex. man kan inte återuppliva en idé) utan kan bara vara papper ( t.ex. ett aktiecertifikat). Den måste kunna identifieras och separeras så att den kan beslagtagas.