Bekämpa effektivitet

Bekämpa effektivitet , beredskap för en militär enhet att delta i strid baserat på beteendemässiga, operativa och ledarskapsöverväganden. Bekämpningseffektivitet mäter förmågan hos en militär styrka att uppnå sitt mål och är en del av den övergripande militära effektiviteten.

Effektiviteten hos en militär enhet för att utföra sitt uppdrag beror på dess kapacitet (inklusive utrustning och personal) och dess förmåga att använda dessa kapaciteter. Soldater måste instrueras i användningen av sina vapen såväl som i slagfältets taktik som behövs för att slåss som ett samordnat lag. De måste också utbildas för att följa order och fatta svåra beslut under intensivt tryck. Indoktrination och ledarskap spelar nyckelroller, eftersom en soldat måste känna till sin roll och vara villig att utföra den. Officerer måste kunna ta fram det bästa i sina trupper och veta hur de kan motivera dem att bli en effektiv stridsstyrka. Att bara ha en stor eller välutrustad styrka garanterar således inte framgång på slagfältet. Militär planering - identifiera motståndaren och utveckla en strategi som kombinerar de mest lämpliga vapen,enhetstyper och stridsplan att genomföra mot den specifika motståndaren - spelar också en viktig roll i stridseffektivitet, liksom i militär effektivitet bredare.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy McKenna, Senior Editor.