Kungliga Vetenskapsakademien

Kungliga Vetenskapsakademien , oberoende icke-statlig organisation med huvudkontor i Stockholm och består huvudsakligen av svenska medlemmar. Akademiens huvudmål är att främja vetenskaplig forskning och försvara vetenskapens frihet.

Kungliga VetenskapsakademienKinesiska författaren Gao Xingjian, 2008, vinnare av Nobelpriset för litteratur 2000. Quiz A Nobel Prize for Literature (Mostly) Quiz Vilken fransk författare tilldelades Nobelpriset för litteratur 1964 men nekade att acceptera det?

Akademin grundades 1739; den baserade sig på Royal Society of London och Royal Academy of Sciences i Paris. Genom relationer med dessa andra akademier hjälper Kungliga Svenska Akademin att upprätthålla internationell kontakt och kommunikation mellan vetenskapliga forskare. Andra mål är att hålla den svenska allmänheten informerad om prestationer och upptäckter inom vetenskapen och belöna dem som gör vetenskapliga upptäckter. Ett sätt på vilket akademin uppnår det senare målet är att välja ut de årliga vinnarna av Nobelpriserna för fysik, kemi och ekonomi. Se även Nobelpriser.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.