Capitation

Kapitering , större direkt skatt i Frankrike före revolutionen 1789, först etablerad 1695 som en krigstid. Ursprungligen skulle rubriken betalas av varje ämne, beloppet varierade beroende på klass. För skattens syfte delades det franska samhället upp i 22 klasser, allt från medlemmar i kungafamiljen som var skyldiga 2000 livres (grundläggande monetära enhet i det pre-revolutionära Frankrike) till dagarbetare som bara var skyldiga en livres. Skatten blev permanent i början av 1700-talet, med fördelning av en intendant (kunglig agent) som ersatte klassningssystemet för betalning. I praktiken var kapitulationen bara ett tillägg till skräpet, den länge befintliga kungliga skatten, som huvudsakligen föll på de icke-privilegierade klasserna i det franska folket, som betalade huvuddelen av skatterna. Det avskaffades med revolutionen.

Euro dollar.  Europeiska unionens monetära enhet och valuta.  (Europeiska pengar; monetär enhet) Quiz Traveler's Guide to Europe Vad är huvudstaden i Nederländerna?